Menü Bezárás

Szerzőknek

A közlemények elkészítésének tartalmi és formai követelményrendszere

A folyóirat általános célkitűzései és szerkezete

A Tejgazdaság című lektorált tudományos folyóirat átfogó közleményeket, eredeti közleményeket, közleményeket a gyakorlatból, valamint irodalmakat, eseményeket és híreket közöl évente megjelenő két számában. A szerkezeti felépítés azt a filozófiát követi, ami az elmélet és a gyakorlat egységét próbálja megteremteni. A folyóirat nyelve magyar, amit kiegészítenek az angol nyelvű címek, feliratok és az összefoglaló.

Általános tudnivalók

A kész kéziratokat elektronikus formában (doc/docx) lehet benyújtani. A cikkek Times New Roman betűtípussal írandók, szimpla sorközzel, minden oldalon 2,5 cm-es margóval. A Szerkesztő Bizottság fenntartja a jogot a kézirat visszaküldésére, még a lektori vélemény bekérése előtt, ha a szerző(k) nem tartják be az általános előírásokat. Miután a kéziratot publikálásra befogadta a Bizottság, a szerzőket arra kérjük, hogy a lektori véleményben foglaltak szerint módosítsák a tanulmány tartalmát, majd küldjék meg e-mailben a szerkesztőségnek.

Átfogó közlemény

Az átfogó közlemény hosszúsága maximum 15 nyomtatott oldal, körülbelül 54 000 karakter. A szokásos tagolás a következő: cím (magyarul és angolul), szerzők neve (nagybetűvel a vezetéknév, kisbetűvel a keresztnév), elérhetőség (szervezet, pontos cím, e-mail), angol nyelvű részletes összefoglalás (absztrakt), bevezetés, anyag és módszer (ha szükséges), eredmények és értékelésük, következtetések és javaslatok, magyar nyelvű kevésbé részletes összefoglalás, köszönetnyilvánítás (ha szükséges), irodalom. A táblázatok és az ábrák szövegközi környezetben, rájuk történő utalással (és nem a kézirat végén külön oldalakon) szerepelnek a kéziratban. Kérjük a szerzőket, hogy a kézirat címe, a fejezetek címei, az ábrák és a táblázatok címei, valamint azok fő tartalmi elemei angolul is legyenek feltüntetve.

Eredeti közlemények

Az eredeti közlemény ne legyen hosszabb, mint 13 oldal, körülbelül 40 000 karakter, amely magában foglalja a táblázatokat és diagramokat is. A kézirat tagolása a következők szerint történik: cím (magyarul és angolul), szerzők neve, elérhetőség (szervezet, pontos cím, e-mail), angol nyelvű részletes összefoglalás (absztrakt), bevezetés, anyag és módszer, eredmények és értékelésük, következtetések és javaslatok, magyar nyelvű kevésbé részletes összefoglalás, köszönetnyilvánítás (ha szükséges), irodalom. A közlemény nyelve magyar, indokolt esetben angol. Kérjük a szerzőket, hogy a kézirat címe, a fejezetek címei, az ábrák és a táblázatok címei, valamint azok fő tartalmi elemei angolul is legyenek feltüntetve.

Részletes összefoglalás angolul

Részletes angol nyelvű összefoglalást (maximum 3000 karakter) kell tartalmaznia a kéziratnak. Az összefoglalás információkat tartalmaz a célkitűzésekről, a módszerekről és az eredményekről, valamint a dolgozat eredményeiből származó következtetésekről, javaslatokról. A részletes angol nyelvű összefoglalás célja, hogy a külföldi olvasók is követni tudják a kutatás lényeges tartalmi elemeit.